Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Revit Callouts Details* Detailing chỉ để phục vụ cho "tài liệu xây dựng" hoặc "nôm na" rằng: tài liệu phát hành để hướng dẫn cách làm khi thi công? không nên áp đặt lên nó hoặc buộc nó phải chứa thông tin BIM của toàn dự án.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>