Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

THAN THÂN

ngày xưa Ngô xâm lăng là đánh
thắng Tầu xong Đất Nước yên vui
từ thủa Gia Long hèn nhát tanh hôi
Bá Tánh lầm than mấy trăm năm nữa hử?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>