Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

REVIT COORDINATION REPORT

Báo cáo sai lệch hoặc bị xóa lưới / tầng / v.v

Xử lý và cập nhật tình trạng sai lệch hoặc bị xóa lưới / tầng / v.v
 Thông báo và khắc phục tình trạng dung sai, trong trường hợp này là các tường không nằm ngang hoặc thẳng đứng tuyệt đối.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>