Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

REVIT DATUM PROPAGATE EXTENTS


1. Chọn toàn bộ các Grid và không để Scope box nào ràng buộc chúng (scope box extents uncheck all)
2. Chọn toàn bộ các View và không để Scope box, Crop view nào ràng buộc chúng (scope box, crop extents uncheck all)


 3. Chọn toàn bộ các Datum cần làm đồng bộ rồi Propagate Extents, cuối cùng chọn các mặt bằng cần hiển thị đồng bộ các Datum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>