Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

BIM - DO & DON'T

1. Phân tích thiệt hơn khi chọn BIM để triển khai
- Liệu mọi thứ chuẩn bị ổn chưa, đã sẵn sàng chưa.
2. Lên kế hoạch thực hiện BIM
- Chọn nền tảng, chọn nhân sự, chọn quy trình, chọn và duyệt cách làm.
3. Đầu tư và chuyển đổi thực hiện BIM
- Quyết đoán để sớm triển khai được dự án BIM
4. Cởi mở và minh bạch
- Cho các bên liên quan biết rằng tôi đang làm gì và chuyện gì đang sảy ra với dự án mà tôi đang làm
5. Liên tục họp điều phối BIM
- Dùng ngôn ngữ, cách thức, giao thức, dễ hiểu nhau nhất, và liên tục trao đổi dữ liệu thiết kế cập nhật
6. Không model thừa, trùng, lặp.
- Giờ công và nhân công để model implementation là tiền.
7. Vạch kế hoạch và nhiệm vụ triển khai
- Phân tích vấn đề cần giải quyết khi bim model cho dự án, rồi chuẩn bị hướng dẫn cách làm cho toàn bộ việc giải quyết bim model của dự án. Đó chính là tiêu chuẩn BIM cho dự án để tránh lãng phí thời gian, nhân công, và tiền.
8. Tránh tập tin dự án BIM khổng lồ
- Tập tin dự án khổng lồ mất thời gian và công sức để mở xem nó thế nào, mà thời gian những cuộc họp để quyết định cùng làm thế nào thì lại có thời gian rất hạn hẹp.
9. Cập nhật tiêu chuẩn và sửa đổi nó cho phù hợp với dự án mới nhất.
- Sửa đổi cho phù hợp để luôn thích nghi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>