Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

TRỌN NGHĨA NƯỚC NON - VẸN TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Trọn nghĩa cả đời cho Đất Nước,
Vẹn tình đồng đội cựu chiến binh,
Nghề Hóa - Cốc, Hóa nghiệm, Quy trình,
Một đời làm rạng rỡ uy danh Sông Núi.
Vinh danh cho nền khoa học Hành Tinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>