Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

LƯU Ý KHI COPY / MONITOR

Hiệu suất: Để hiệu suất tốt, nên hạn chế hết sức có thể các "element", không lạm dụng bởi rối sẽ ì ạch. Cân nhắc các element buộc phải Copy / Monitor
Tên tập tin dự án: Sau khi Copy / monitor linking files, thì không được đổi tên các tập tin dự án.
Lưới trục: Không gò Scope box cho các lưới khi định Copy / monitor linking files, bởi có thể sẽ không thấy hoặc gặp trở ngại và thiếu sót.
Cột (Architectural Columns vs Structural column): Khi có ý định Copy / monitor cột kiến trúc với kết cấu, thì bên kiến trúc nên để cột theo từng tầng để phù hợp với "khớp số lượng" và tốt cho mô hình phân tích "Analytical model" đối với bên kết cấu.
Sàn: Khi copy / monitor sàn kiến trúc thành sàn kết cấu, thì định nghĩa kết cấu cho nó qua kiểm "Structural" parameter. Không thể copy / monitor được các sàn đánh dốc theo tùy chỉnh cao độ các điểm, muốn làm điều này thì có thể phải dùng Sloped Arrow để làm độ dốc hoặc thậm chí làm ra các tấm sàn riêng
Tường: Khi copy / monitor các tường nên dùng 3D view hoặc Plan view và cũng nên Select filter để chọn cho tốt nhất, đối với các component khác cũng nên làm như vậy.
Các ký hiệu tầng: Dùng Levels của bộ môn kiến trúc làm gốc, làm mẫu. Những element khác hãy cân nhắc sự cần thiết hoặc theo yêu cầu
Rooms, Spaces: Khi copy / monitor các element giữa bộ môn cơ điện với kết cấu, thì luôn chọn "Room Bounding" của linking files từ bộ môn kiến trúc, để lấy được hết các thông tin từ rooms, spaces cùng liên quan đến các components