Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

WORKSETS TIP & TRICK

 • Phải có sự phân biệt rõ giữa Central and Local Files bằng cách nào đó, thường thì điền CENTRAL ở Central files
 • Cẩn trọng đặt tên Worksets
 • Visibility settings phải phù hợp
 • Không được thêm Worksets không cần thiết
 • Không được làm Workset cho việc quan sát (Chỉ được làm cho gói việc)
 • Không để Ediable Workset ràng buộc gói việc thực hiện cấu tạo mô hình (Phải là None Editable để người khác còn mượn)
 • Để Workset is active rồi mới layout cấu tạo mô hình
 • Nên để workset's size đơn giản và nhỏ nhất có thể để làm việc cho nhanh
 • Mượn elements để làm chứ không được sở hữu elements, vướng chân người khác, những người không biết làm thường lo vấn đề "bảo mật" chuyện này nên hay bầy đặt cấm đoán quyền với chả hạn.
 • Mượn xong elements thì hãy trả lại vào của chung 
 • Không được mở trực tiếp central files bằng bất cứ hình thức nào, thói xấu của người cẩu thả thường Double Click vào "tập tin làm việc", điều đó rất tệ. 
 • Thương xuyên Sync sẽ tốt hơn làm rất nhiều thứ rồi mới Sync, sẽ đợi không biết khi nào xong.
 • Thói quen Comments trước khi Sync rất đáng được tăng lương
 • Hãy kiểm tra mở hoặc bật những workset nào cần cho bản phát hành trước khi phát đi. Thương là nên mở hết các loại Worksets
 • Yêu cầu toàn bộ teams phải sử dụng version đã công bố, các cập nhật, bản vá, các ứng dụng cũng nên cài cho các máy giống hệt nhau
 • Tên của các thành viên tham gia cần được gõ ra một TXT để khi cần thì lấy tên đó chữa cháy, các quy ước đôi khi bị sao nhãng bởi trong team ai cũng có thể mắc sai lầm.
 • Detach from central khi gói gém sản phẩm gửi đi, Giữ Worksets làm gói việc hay Discard worksets là tùy theo yêu cầu của người trả tiền thuê
 • Thói quen copy/paste để làm local files là cách làm cũ, tuy nhiên cách làm đó chủ động được để tự đổi tên của Local Files
 • Thói quen sao lưu Local Files cũng đáng được nâng lương
* Thí chủ muốn sủ dụng kiến thức này, hãy đọc và chia sẻ, đừng ký tên mình làm chủ sở hữu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>