Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Architecture 2030




PROGRAMS

Programs from Architecture 2030, to help you meet the 2030 Challenges:

The 2030 Palette is an online platform that meets the “how to” needs of planning and building design professionals, providing the best practices and information to ensure that cities, communities and buildings consume fewer fossil fuels, preserve sensitive ecosystems, access site renewable energy resources, and successfully adapt to climate change.
> learn more about the 2030 Palette



2030 Districts is an urban private/public initiative that brings together property owners, building managers, municipal government, architects, planners, and community organizations that collaborate to ensure substantial District energy, water use, and vehicular traffic reductions.
> learn more about 2030 Districts



The Online Series and the in-person Professional Series educate design professionals to be able to create buildings that meet the energy reduction targets of the 2030 Challenge.
> learn more about AIA+2030

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

revit mới thật đáng mua lắm


Hiệu suất luôn là thứ đắt giá

00 Giao diện

Nâng cấp cho Family Types 
Khóa các đường giao tuyến với nhau 
Pinned tags Calculated values in annotation tags: 
Hiện giá trị phép tính vào các Parameter Field gán vào Tag, VD gán diện tích cửa vào Door Tag. Reference plane được nâng cấp để gõ tên trực tiếp, đặt Sub-category và sử dụng tiện lợi, VD như đặt mầu đỏ cho loại Refplan không được xóa, còn các loại khác vẫn mầu xanh lục. 
View Range có hình minh họa khi set. 
Keynote legends: được cải thiện nâng cấp và sửa chữa để chuẩn theo View / Sheet, kể cả thay đổi view range, depth clipping/far clipping, or design option, thì keynoted sẽ vẫn chính xác. 
IFC Export: nhiều lựa chọn linh động hơn khi xuất qua IFC. 
Revit.ini setting for CaBaGGe. 
Manage Links unload link for current user. 
Global Parameters: được nâng cấp cải thiện để gán các giá trị dữ liệu cho tiện. 
Dynamo: Cũng là một phần cài sẵn vào Revit. 
A360 Collaboration sẽ được cài thẳng vào Revit và dùng tài khoản công ty mua để dùng.

01 Chung

Xem trước hiển thị khi làm Loadable Family
Xử lý được cạnh của 2 Building Pad
Nâng cấp revisions
Người làm tự ngắt link của local file
Project Base Point to Project Base Point
Người làm tự Underlay của local file
Nâng cấp Filters
Thoát và thôi khi không muốn Export & Printing
Global Parameters
Có Templates cho Schedule
Khóa tiếp nối giữa các đường cong hoặc thẳng với cong
Thêm tìm kiếm cho giao diện làm Family
Có thanh cuộn ở Project Browser
Chèn được hình khối từ SAT va Rhino
Cải thiện Text, từ soạn thảo cho đến xuất nhập
Cỡ chữ được làm lại cẩn thận
Di chuyển Base Point to Internal Origin
_detached sẽ được thêm sau tên files khi Detach From Central
Đặt tên Reference Planes luôn khi chọn, và gán được Sub-category
Tường và ống sẽ được làm để cải thiện hiệu năng hiển thị đồ họa
Khi Move Base Point có thêm lựa chọn về giữ hoặc không giữ góc xoay
Cải thiện hiển thị với Hardware D3D
Cải thiện Annotation Tag
Cọn được và lọc được dễ dàng Family Solid/Void
View Templates cho Schedule Views
Đưa giá trị của phép tính vào Tag
Phát hiện và đòi hỏi những setting sai, vd: KeynoteTagsOnSheets sai, RevisionTagsOnSheets sai, Revision Settings sai, WallJoinDefault Setting sai.
Nâng cấp cách soạn thảo Text gần được như MS Word :P
Làm sub-categories cho Reference Plane và nhiều tính năng tốt khác
Nâng cấp Global Parameters
Gộp parameter vào một cột
Xem pattern được gán chính xác hơn ở “Modify Pattern Properties”
Keynote Legends được làm chính xác cho từng sheets
Consistent Colors sẽ được Vector Print (cực kỳ quan trọng)
Cải thiện viền bo khung
Nâng cấp tính năng soạn thảo chữ quá mạnh.
Cải thiện và nâng cấp tính năng xuất chữ qua DWF, DWG, & DGN.
Khi xoay Project North, được lựa chọn chữ xoay kiểu gì.
Ở các Schedule giờ có thể Combined parameters.
Schedule và assembly cũng có View template
Bảng Schedule giờ có nhiều giao diện & tính năng làm việc rất tốt

02 Kiến trúc

Setting bằng Mental ray rồi Chạy Engine bằng Raytracer.
Đặt được nền trong suốt rồi lưu qua PNG or TIFF.
Tùy chỉnh hiển thị đồ họa gần tỏ xa mơ trên mặt đứng và mặt cắt.
Tùy chỉnh hiển thị điểm ảnh point cloud.
Ở Camera View có thể copy paste được
Làm tường với Disallow Wall Join
Paste from Clipboard ở Perspective View
Multiple Wall Joining thay đổi được
Xem trước khi đặt Railing
Railings chạy được trên nhiều loại host kể VD chạy trên tường lượn cong cao thấp
Nâng cấp thang nhiều vế với tùy chọn linh động
Gần tỏ xa mờ ở mặt đứng và mặt cắt
Cải thiện rất nhiều và chi tiết vd như việc định nghĩa room-bounding để tính cho sơ bộ hay khái niệm.
Khi xuất gbXML sẽ mang theo đủ các setting cần thiết.
Railing giờ bám được lên các mặt floors, slabs, slab edges, walls, or roofs. Balusters and railings cũng theo được các độ dốc căn chỉnh.
Cải thiện hiển thị tường và ống ở các view nhỏ to xa gần để hiển thị đồ họa nhanh và tốt hơn
Khi xuất FBX có thể chọn các định dạng theo version.
Có thêm add-in để mô hình qua lại với FormIt 360
Có thêm Stairs Categories khi In-Place Elements.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Interested in becoming a LEED Green Associate or LEED AP? What you need to know


Published on Written by Posted in LEED
You've made up your mind. You're ready to step up your game and become a LEED professional.  
Here's what you need to know about the application:

First things first: the eligibility requirements

 • LEED Green Associate: You must be 18 years old to take this exam, but beyond that there are no eligibility requirements. However, we do recommended that you have exposure to LEED and green building concepts through education, volunteering, or work experience.
 • LEED AP with specialty: You will not be required to document experience on a LEED-registered or certified project, but it will be assessed within the exam.

The application steps

 1. Log into your usgbc.org site user account, then navigate to Credentials.
 2. Select your exam of choice.
 3. Complete the exam registration process.
 4. Schedule exam date and location on prometric.com/gbci.

The cost

 • LEED Green Associate exam: USGBC/CaGBC members/full-time students: $200 (non-members: $250)
 • LEED AP specialty exam: USGBC/CaGBC members: $250 (non-members: $350)
 • Combined exam (LEED Green Associate and LEED AP with specialty): USGBC/CaGBC members: $400 (non-members: $550)

How long do I have?

Registration is valid for one year. In that year you are allotted three registrations per exam section. After this year expires, you must wait 90 days before registering again. You may also request an extension of the one year registration period for extenuating circumstances. 
Ready to do this?
 • 10

Nora Knox

Digital Marketing ManagerU.S. Green Building Council

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Best Practices for Modeling in Revit - Tôi iu revit (viết lại)

Best Practices for Modeling in Revit
Dịch và Bình
Nó nói rằng:

 • Hạn chế join mô hình hết sức có thể
 • Đừng vô cớ constrain, cũng hạn chế hết sức, bởi các mối ràng buộc nhiều quá mà vô tổ chức sẽ không thể tháo gỡ thậm chí mắc tóc khi ai đó sở hữu workset VD: thói quen dóng rồi khóa cần phải được nghiêm cấm bởi hệ lụy chỉnh sửa như là move component
 • Hạn chế View Depth nhất là với mặt cắt và mặt đứng. với mặt đứng có thể phải xem xa, chứ mặt cắt thì cần xem xa làm khỉ
 • Nhóm group nặng hơn Family, nhưng hữu dụng hơn Nested Family, một vài tiêu chuẩn cấm Nested Family cho những "cấu tạo quan trọng", Nhóm group sẽ tự sinh ra cho việc tạo dãy khôn khéo, vậy hãy xóa nhóm đi khi không cần tùy biến nữa
 • Mở nhiều View bừa bãi mà không chịu đóng là một tật rất xấu, xấu nhất là mở 2 Revit Application, rồi nó treo cứng lại kêu ca chê bai máy chậm.
 • Đừng bật bóng đổ cho các View của kỹ thuật
 • Khi có sự sửa đổi quá nhiều, hãy làm nó 1 mình và bảo teams nghỉ ngơi xơi nước, nếu không công sức của họ thành sheet hết
 • Nếu Paste Aligned, hãy mở View sẽ Paste rồi hãy Paste, nếu không paste xong rồi mở nó có khi treo
 • Design Option thì phải hạn chế liên quan đến rooms/space, bởi bạn phải hiểu nó là "mở mốt cái tắt một cái" chứ không chung chạ