Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Best Practices for Modeling in Revit - Tôi iu revit (viết lại)

Best Practices for Modeling in Revit
Dịch và Bình
Nó nói rằng:

  • Hạn chế join mô hình hết sức có thể
  • Đừng vô cớ constrain, cũng hạn chế hết sức, bởi các mối ràng buộc nhiều quá mà vô tổ chức sẽ không thể tháo gỡ thậm chí mắc tóc khi ai đó sở hữu workset VD: thói quen dóng rồi khóa cần phải được nghiêm cấm bởi hệ lụy chỉnh sửa như là move component
  • Hạn chế View Depth nhất là với mặt cắt và mặt đứng. với mặt đứng có thể phải xem xa, chứ mặt cắt thì cần xem xa làm khỉ
  • Nhóm group nặng hơn Family, nhưng hữu dụng hơn Nested Family, một vài tiêu chuẩn cấm Nested Family cho những "cấu tạo quan trọng", Nhóm group sẽ tự sinh ra cho việc tạo dãy khôn khéo, vậy hãy xóa nhóm đi khi không cần tùy biến nữa
  • Mở nhiều View bừa bãi mà không chịu đóng là một tật rất xấu, xấu nhất là mở 2 Revit Application, rồi nó treo cứng lại kêu ca chê bai máy chậm.
  • Đừng bật bóng đổ cho các View của kỹ thuật
  • Khi có sự sửa đổi quá nhiều, hãy làm nó 1 mình và bảo teams nghỉ ngơi xơi nước, nếu không công sức của họ thành sheet hết
  • Nếu Paste Aligned, hãy mở View sẽ Paste rồi hãy Paste, nếu không paste xong rồi mở nó có khi treo
  • Design Option thì phải hạn chế liên quan đến rooms/space, bởi bạn phải hiểu nó là "mở mốt cái tắt một cái" chứ không chung chạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>