Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

revit mới thật đáng mua lắm


Hiệu suất luôn là thứ đắt giá

00 Giao diện

Nâng cấp cho Family Types 
Khóa các đường giao tuyến với nhau 
Pinned tags Calculated values in annotation tags: 
Hiện giá trị phép tính vào các Parameter Field gán vào Tag, VD gán diện tích cửa vào Door Tag. Reference plane được nâng cấp để gõ tên trực tiếp, đặt Sub-category và sử dụng tiện lợi, VD như đặt mầu đỏ cho loại Refplan không được xóa, còn các loại khác vẫn mầu xanh lục. 
View Range có hình minh họa khi set. 
Keynote legends: được cải thiện nâng cấp và sửa chữa để chuẩn theo View / Sheet, kể cả thay đổi view range, depth clipping/far clipping, or design option, thì keynoted sẽ vẫn chính xác. 
IFC Export: nhiều lựa chọn linh động hơn khi xuất qua IFC. 
Revit.ini setting for CaBaGGe. 
Manage Links unload link for current user. 
Global Parameters: được nâng cấp cải thiện để gán các giá trị dữ liệu cho tiện. 
Dynamo: Cũng là một phần cài sẵn vào Revit. 
A360 Collaboration sẽ được cài thẳng vào Revit và dùng tài khoản công ty mua để dùng.

01 Chung

Xem trước hiển thị khi làm Loadable Family
Xử lý được cạnh của 2 Building Pad
Nâng cấp revisions
Người làm tự ngắt link của local file
Project Base Point to Project Base Point
Người làm tự Underlay của local file
Nâng cấp Filters
Thoát và thôi khi không muốn Export & Printing
Global Parameters
Có Templates cho Schedule
Khóa tiếp nối giữa các đường cong hoặc thẳng với cong
Thêm tìm kiếm cho giao diện làm Family
Có thanh cuộn ở Project Browser
Chèn được hình khối từ SAT va Rhino
Cải thiện Text, từ soạn thảo cho đến xuất nhập
Cỡ chữ được làm lại cẩn thận
Di chuyển Base Point to Internal Origin
_detached sẽ được thêm sau tên files khi Detach From Central
Đặt tên Reference Planes luôn khi chọn, và gán được Sub-category
Tường và ống sẽ được làm để cải thiện hiệu năng hiển thị đồ họa
Khi Move Base Point có thêm lựa chọn về giữ hoặc không giữ góc xoay
Cải thiện hiển thị với Hardware D3D
Cải thiện Annotation Tag
Cọn được và lọc được dễ dàng Family Solid/Void
View Templates cho Schedule Views
Đưa giá trị của phép tính vào Tag
Phát hiện và đòi hỏi những setting sai, vd: KeynoteTagsOnSheets sai, RevisionTagsOnSheets sai, Revision Settings sai, WallJoinDefault Setting sai.
Nâng cấp cách soạn thảo Text gần được như MS Word :P
Làm sub-categories cho Reference Plane và nhiều tính năng tốt khác
Nâng cấp Global Parameters
Gộp parameter vào một cột
Xem pattern được gán chính xác hơn ở “Modify Pattern Properties”
Keynote Legends được làm chính xác cho từng sheets
Consistent Colors sẽ được Vector Print (cực kỳ quan trọng)
Cải thiện viền bo khung
Nâng cấp tính năng soạn thảo chữ quá mạnh.
Cải thiện và nâng cấp tính năng xuất chữ qua DWF, DWG, & DGN.
Khi xoay Project North, được lựa chọn chữ xoay kiểu gì.
Ở các Schedule giờ có thể Combined parameters.
Schedule và assembly cũng có View template
Bảng Schedule giờ có nhiều giao diện & tính năng làm việc rất tốt

02 Kiến trúc

Setting bằng Mental ray rồi Chạy Engine bằng Raytracer.
Đặt được nền trong suốt rồi lưu qua PNG or TIFF.
Tùy chỉnh hiển thị đồ họa gần tỏ xa mơ trên mặt đứng và mặt cắt.
Tùy chỉnh hiển thị điểm ảnh point cloud.
Ở Camera View có thể copy paste được
Làm tường với Disallow Wall Join
Paste from Clipboard ở Perspective View
Multiple Wall Joining thay đổi được
Xem trước khi đặt Railing
Railings chạy được trên nhiều loại host kể VD chạy trên tường lượn cong cao thấp
Nâng cấp thang nhiều vế với tùy chọn linh động
Gần tỏ xa mờ ở mặt đứng và mặt cắt
Cải thiện rất nhiều và chi tiết vd như việc định nghĩa room-bounding để tính cho sơ bộ hay khái niệm.
Khi xuất gbXML sẽ mang theo đủ các setting cần thiết.
Railing giờ bám được lên các mặt floors, slabs, slab edges, walls, or roofs. Balusters and railings cũng theo được các độ dốc căn chỉnh.
Cải thiện hiển thị tường và ống ở các view nhỏ to xa gần để hiển thị đồ họa nhanh và tốt hơn
Khi xuất FBX có thể chọn các định dạng theo version.
Có thêm add-in để mô hình qua lại với FormIt 360
Có thêm Stairs Categories khi In-Place Elements.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>