Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

VEGETATIVE COOLING SKIN

Kỹ thuật "trồng rau lên mi cửa sổ" là tư duy của thằng làm vườn thuyết giáo với "người bị lừa" rằng: "Kiến trúc xanh là gánh xiếc chung".
Chui vào bụi rậm cho mát.
Trồng cây lấy bóng mát ừ là tốt. Và rất truyền thống từ xưa.
Ngược đãi cái cây thì lại là đểu giả.
Mình ghét thủ pháp này

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Revit 2017 R2 When available?

R2 có thể sẽ tăng tốc cho phần cứng hoặc sẽ nâng cấp cho các wishlist mà chúng tôi đề nghị :)