Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

VEGETATIVE COOLING SKIN

Kỹ thuật "trồng rau lên mi cửa sổ" là tư duy của thằng làm vườn thuyết giáo với "người bị lừa" rằng: "Kiến trúc xanh là gánh xiếc chung".
Chui vào bụi rậm cho mát.
Trồng cây lấy bóng mát ừ là tốt. Và rất truyền thống từ xưa.
Ngược đãi cái cây thì lại là đểu giả.
Mình ghét thủ pháp này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>