Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

thiết kế đéo tốt, giá đắt són sheetthiết kế đéo tốt, mới tốn giá đắt

nhà cũ giá 50 triệu đồng, phá nó đi để làm nhà mới bằng việc bỏ 2000 triệu đồng vào việc mua sắm các tiện nghi đắt tiền thì nó đáng được lên báo lắm.
sau khi quảng bá "thiết kế tốt" bằng việc mua sắm tiện nghi giá đắt, không ai đưa ra tổng mức giá trị đầu tư cho nó hết bao tiền?
hoặc có khi chỉ nói, nó hết khoảng 20 triệu đồng.
nếu đưa cho nó bảo tao chỉ có 500 triệu đồng thì mày làm thế nào để được thiết kế tốt? nhiều kẻ sẽ đéo làm được.
trong khi đó ông đã mua một cái giường cho trẻ con hết 25 triệu đồng.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Tư vấn xây dựng làm LEAN


  • Sắm những gì tốt nhất có thể. Đừng sắm đồ rẻ mà kém chất lượng nếu tiền vẫn đủ sắm.
  • Phải hợp tác từ sớm đi, và phải duy trì liên tục. Đừng có để chậm rồi trôi qua vì lười và không quyết đoán.
  • Phải có giao ước và thực hiện chia sẻ lợi nhuận và rủi ro với nhau. Phải nói ra mồm đi, bàn cho hết nhẽ đi.
  • Phải 3 mặt một lời nói rõ về Các điều khoản chung, các định nghĩa được cắt nghĩa để không còn ai thắc mắc, và các cách tổ chức dữ liệu.
  • Phải minh bạch tài chính, nguồn thu, nguồn chi. Đừng giấu làm gì, gây nghi kỵ.
  • Phải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Không tin thì đưa ra họp đi mà đấu tố, phải làm cho xong đi.
  • Phải tập trung vào giải quyết để được kết quả.
  • Phải cải tiến liên tục, Phải có chính sách Giáo dục và Đào tạo thường xuyên. Không dạy thì không có người làm được việc.
  • Phải chỉ ra điều gì quan trọng đã làm ra hiệu suất. Phải chỉ ra điều gì quan trọng dẫm chân.

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Autodesk product key look

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/product-key-look/2016-product-keys

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/product-key-look/2017-product-keys