Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

thiết kế đéo tốt, mới tốn giá đắt

nhà cũ giá 50 triệu đồng, phá nó đi để làm nhà mới bằng việc bỏ 2000 triệu đồng vào việc mua sắm các tiện nghi đắt tiền thì nó đáng được lên báo lắm.
sau khi quảng bá "thiết kế tốt" bằng việc mua sắm tiện nghi giá đắt, không ai đưa ra tổng mức giá trị đầu tư cho nó hết bao tiền?
hoặc có khi chỉ nói, nó hết khoảng 20 triệu đồng.
nếu đưa cho nó bảo tao chỉ có 500 triệu đồng thì mày làm thế nào để được thiết kế tốt? nhiều kẻ sẽ đéo làm được.
trong khi đó ông đã mua một cái giường cho trẻ con hết 25 triệu đồng.

1 nhận xét:

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>