Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Tư vấn xây dựng làm LEAN


  • Sắm những gì tốt nhất có thể. Đừng sắm đồ rẻ mà kém chất lượng nếu tiền vẫn đủ sắm.
  • Phải hợp tác từ sớm đi, và phải duy trì liên tục. Đừng có để chậm rồi trôi qua vì lười và không quyết đoán.
  • Phải có giao ước và thực hiện chia sẻ lợi nhuận và rủi ro với nhau. Phải nói ra mồm đi, bàn cho hết nhẽ đi.
  • Phải 3 mặt một lời nói rõ về Các điều khoản chung, các định nghĩa được cắt nghĩa để không còn ai thắc mắc, và các cách tổ chức dữ liệu.
  • Phải minh bạch tài chính, nguồn thu, nguồn chi. Đừng giấu làm gì, gây nghi kỵ.
  • Phải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Không tin thì đưa ra họp đi mà đấu tố, phải làm cho xong đi.
  • Phải tập trung vào giải quyết để được kết quả.
  • Phải cải tiến liên tục, Phải có chính sách Giáo dục và Đào tạo thường xuyên. Không dạy thì không có người làm được việc.
  • Phải chỉ ra điều gì quan trọng đã làm ra hiệu suất. Phải chỉ ra điều gì quan trọng dẫm chân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>