Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

BI là cái dìm

BIM là cái gì?
Bi là cái dìm?

Ừ, rất nhiều định nghĩa và các học thuyết, dạy thuyết, giả thuyết, thật thuyết, có rất nhiều triết lý, triết toán, triết hóa và triết cây.

Lý thuyết nhiều kinh, trong khi việc thực hành rất tệ, một mớ hổ lốn được nhập vào đầu vào và khi đưa ra các đáp số rất ngô nghê.
Cụ thể là: "Model thế này thì đéo thể Schedule được đâu, tôi lại phải Model lại hầu ngài!"

Các tranh luận vẫn đôi co về "phương tiện truyển tải, phương tiện truyền thông thông tin và đáp số", nó ra giấy hay ra iPad?

Tất nhiên ở một bản giấy mù mờ mặc dù in ra giấy hay PDF, thì quả thực họ không cần sản xuất BIM mà cố tìm một cách nào đó để có thể in ra được.
Tuy nhiên nếu xem kỹ về thuật logic, thì sẽ nhận được ra "nó được sản xuất thế nào" về độ liên quan của thông tin.

Để túm được thóp, ta nên đưa ra các câu hỏi đại loại thế này:
- Hãy cho tôi xem khối lượng nào đó?

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Autodesk Revit 2017 Service Pack 2

Reported Issues Resolved within Revit 2017
This list represents the reported issues resolved in Autodesk Revit 2017 within build:20160720_1515. The issues are listed based upon discipline and feature. Issues denoted with an * are directly reported by Revit users via Product Support Cases, Customer Error Reports (CER) and Autodesk Communities.
 
 • Service Pack 2 Fixes:
 • Note: This service pack cannot be uninstalled to revert Autodesk Revit 2017 to its pre-service pack state. If you need to remove the service pack, please uninstall Autodesk Revit 2017 and then reinstall it.
   Autodesk_Revit_2017-x64_SP2 
   Autodesk_Revit_LT_2017-x64_SP2 
  Autodesk Revit 2017 only: For inclusion within Network Deployment, please refer to Autodesk Application Manager when creating/modifying a Network Deployment image.

  Revit Documentation:

  Revit LT Enhancements Documentation: