Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

bim for enterprise


  1. Foundations (phải có nền tảng, đạo đức, chuyên môn, và kỹ năng)
  2. Strategy (phải hiểu đời, hiểu việc, cắt nghĩa, có định hướng, tầm nhìn)
  3. People (phải có người làm được việc)
  4. Collaboration (phải đi hợp tác mà làm)
  5. Technology (phải chạy theo công nghệ mà dùng tầm nhìn mà nhìn)
  6. Process (phải tìm cách làm rồi chọn cách làm hoặc tự viết ra cách làm)
  7. Standards (phải tìm tiêu chuẩn hoặc tự viết ra tiêu chuẩn)
  8. Resources (phải có chút kinh tế và phải có nhân lực đồng thuận)
  9. Enabling Tools (phải tìm cách tự động hóa sản xuất đại chà)

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

LIFECYCLE

thơ đường một dạo chán
thơ được chốn mạt dao
được thơ đào trốn mất
đường thơ mất một đào

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

TẢN MẠN VỀ KIẾN TRÚC XANH LÀ GÁNH XIẾC CHUNG

- nếu chúng ta tới sao hỏa, thì khi gặp một chàng ca-mơ-run cũng sẽ: -"chào đồng hương"
và chúng ta cũng rất chi là tự hào vì đồng hương mình đã lên sống được ở đây hả?
- nếu chúng ta hội đồng lại cướp đất của một cộng đồng người ở châu ... "âu lo mĩ miều" rồi bắt họ đóng thuế nuôi ta, rồi ta lại: lêu lêu mày nghèo thế, mày hãy học tao vì tao giầu nặng?
thì họ sẽ phải làm sao, chắc lại cầm dao cầm liềm cầm búa quá chứ còn gì nữa?
- nếu chúng ta sử dụng lối tư duy áp đặt của máy tính tự động, thì chúng ta sẽ bị đào thải logic của chính mình. sẽ không còn giá trị của nhân văn giữa lựa chọn cái nào thiện cái nào ác mà chỉ đặt "cái được lên trên hết" và lúc đó việc gì cũng là "làm lấy được".
- nếu tư duy cho việc làm lấy được, thì chúng ta sẽ không cần xem các loạt phim "Terminator", không cân, không cần đâu, vì mình đang diễn phim rồi =))
* VD của gạch đầu dòng thứ 3 rằng: đào hết cả đất để đắp lên thật cao thì sẽ chọc được trời, và trái đất sẽ thành chùm gai bồ kết 
hoặc là nếu làm ra cái nhà của mình toàn vật liệu tốt nhất thế giới, thì phải thuê người sang Nasa mà mua thiên thạch hoặc thậm chí thuê người chui vào tâm trái đất để lấy vậy liệu tốt nhất, lúc đó LEED gọi bằng cụ =)) và BIM là cái đít =))