Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

LIFECYCLE

thơ đường một dạo chán
thơ được chốn mạt dao
được thơ đào trốn mất
đường thơ mất một đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>