Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

GOOD_MODEL

Hệ phần mềm phải phù hợp cho cả sản xuất và sử dụng, phải chung cơ sở dữ liệu, hệ thống phân loại, tập tin mở rộng.
Nền tảng và tương thích để trao đổi mô hình được ví dụ chọn Revit thì phải chọn hệ phần mềm của Adsk, nếu chọn Allplan thì phải chọn dòng của Nemetchek, nếu Microstation thì phải chọn dòng Bentley v.v. Nếu một phần mềm cụ thể được sử dụng bởi nhiều người tham gia, thì phải sử dụng cùng một Version và tất cả mọi người phải giữ sự thống nhất cũng như cập nhật.
Phải có mô hình chuẩn gốc
Mô hình chuẩn để kiểm soát (MASTER Central) phải tạo ra đủ các tầng (Level), các lưới (Grid)nhất quán điểm tọa độ chia sẻ. Các mô hình khác phải dựa vào mô hình này để thiết lập các chung cho mọi vấn đề cơ bản.
Các Datums, Layout chính phải Setout với nhau bằng những giá trị chẵn.
Các kích thước đo dài và đo độ để làm Lưới (Grid) phải làm các con số chẵn đến hàng chục đơn vị, mà tốt nhất là hàng trăm (VD 8100.00) và có thể hiển thị 2 số 0 cho số thập phân, (ví dụ chính xác là 2000.00000 chứ không được để 1999.099899, ​​cũng không được để 2000.00006789. Nếu đơn vị đo độ thì phải là 90° chứ không được 89.99967°, hay 93.000001425°).
Các layout cũng phải cách vị trí với các lưới grid bằng những khoảng kích thước chẵn và tốt nhất là hàng chục, không chấp nhận giá trị thập phân (vd một Strucural Column cách lưới một khoảng 1255.21 là phải điều chỉnh lại toàn bộ layout hệ cột đó để nó phải được 1255.00)
Các cấu tạo xây dựng chính (như tường, cột, dầm, cạnh sàn v.v) và các mốc định vị setouts giao nhau thành góc thì phải lấy độ chính xác hai số thập phân sau dấu (ví dụ 31.65123456° phải làm được thành giá trị 31.65° tức là 31.65000000°)
Các cấu tạo xây dựng chính dùng kích thước đo chiều phải làm tròn 1mm đến số gần nhất.
• Chủng loại mô hình phải chính xác.
(Model Component Categories), hoặc các lớp cấu tạo, các phân loại v.v phải được đặt tên để xác định loại đối tượng. Ví dụ, dầm phải được làm mô hình là dầm, nhắc lại xác định dầm là dầm (Beam), và không thể là sàn (Slab).
Sản phầm mô hình phải được sản xuất bằng phần mềm làm ra BIM
Tất cả
nội dung của mô hình phải được làm từ phần mềm sản xuất được BIM. (VD như Revit + Inventor). Chấp nhận mô hình chung chuyển mô hình từ một định dạng khác thì phải chuyển đổi được về định dạng của phần mềm sản xuất được BIM. VD không được đưa Mesh thành 3D DWG rồi đưa nó thành Family cho Comoponent Model.
• Mô hình phải khớp với thực tế cho thi công, sản xuất chế tạo
Nếu có thể theo biện pháp thi công phù hợp nhất. VD Tường từ mặt Sàn thô đến đáy Sàn thô, không được giao qua Sàn.
• Tất cả các mô hình 3D phải khới với bản vẽ 2D ban hành và ngược lại.
Schedule phải rõ, chính xác và nhất quán
Tất cả Parameter dùng làm thông tin gửi đi phải khớp với Schedule định phát hành. (Những Parameter nào chỉ để "phục vụ làm việc" thì không được đưa vào Schedule phát hành)
Phải điền Tag để hiểu nội dung mô hình
Tất cả các
nội dung của Tag phải khớp dữ liệu với nội dung Model Component hoặc Elements.
Text Note chỉ được để ghi chép, không được coi là nội dung Model.
Văn bản ghi chú chỉ được sử dụng cho
ghi nhớ, chú ý, hay mô tả văn phạm. Khi ghi chú cho nhiều hạng mục, các thuật ngữ, các ngôn ngữ sử dụng.
Tất cả các mô hình liên quan đến sản phẩm của dự án phải được căn cứ điểm gốc cơ sở.
Tất cả các tập tin chia nhỏ cho mô hình 3D cùng bộ môn hay khác bộ môn đều phải làm căn cứ cho điểm gốc cơ sở, chúng phải được làm khớp với nhau theo bất cứ hình thức nào. Project Base Point to Base Point hoặc theo Shared Coordination Point tương tự.
Phải gom được nội dung quan trọng vào tập tin chủ thể ban hành nội dung
Tất cả các mô hình 2D / 3D / được dùng để làm nội dung phát hành từ các tập tin chia nhỏ phải được gom vào tập tin "chủ thể" host, đường dẫn của các tập tin liên kết phải để ở Relative, không được để Absolute
Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu phải có hệ thống
Việc lựa chọn Ngôn ngữ quốc gia, hệ Đơn vị, hệ Phân loại trong đó có Parameter (VD chọn Omniclass của CSI sẽ tốt, Uniclass của CPIC sẽ rất tệ và nó cũng không thể hoàn thiện nổi).
Sản phẩm mô hình ban hành phải giữ nguyên định dạng
để đảm bảo chất lượng (ví dụ như phải là RVT, DWG, DNG) cũng như các định dạng xuất bản ban hành (như PDF, NWD, DWF v.v) .
• Các yếu tố Item "Cái" "Chiếc" phải được phân biệt chính xác và không sai lệch nhầm lẫn
(Ví dụ như một bộ bếp chữ L có một tủ lạnh ở bên trái là một sản phẩm khác so với bếp chữ L đó đối xứng có mộttủ lạnh ở bên phải). phiên bản đối xứng phải là một yếu tố hoàn toàn riêng biệt, thường các nhóm Group hoặc Nested Component hay gặp.
Không được gộp mô hình nhiều hình học lại thành một đối tượng (ví dụ không được mô hình hai cái cột đứng cạnh nhau mà chỉ định nghĩa nó là một đối tượng cột) (các đoạn phào tường cũng hay bị làm chung thành một đối tượng như vậy, không được làm thế mà phải làm riêng từng đoạn phào một). Chỉ chấp nhận Nested Family được làm ở dạng Shared (VD như cọc móng và đài cọc).
Các Module lặp lại nhiều hơn 01 cái hoặc Module điển hình nhiều hơn 01 cái phải được nhóm lại bằng Group hoặc Assembly.