Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

ĐƯỢC ĐÉO

đạo đức phải từ trứng nước
đâọ đức rèn qua giáo dục
đạo đức từ lòng nhân ái
đạo đức từ trải lẽ đời.

Người ta ai cũng cho rằng mình thừa đạo đức rồi thì thôi không phải học nữa và họ chỉ thiếu tiền, và họ chỉ nghĩ đến đồng tiền. Bán cả đạo đức để lụm tiền. (Tiền ở đây nói cho ngắn gọn về các của cải vật chất quy đổi ra).

Trong các trường dạy, không còn dạy môn đạo đức nữa?!
Những người bạn tôi kể với tôi rằng, ở những nước "dãy chết", vẫn dạy "đạo đức làm nghề" khi họ đến nước đó để học cao hơn đại học.

Hàng ngày tôi vẫn học đạo đức để ngăn chặn cái ác trong mình, nhiều khi tôi cũng nghĩ ác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>