Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

1000000000D (billion dimension)

2D phẳng, không phải đếm, không phải sắp xếp phân loại và thứ tự.
3D không gian đã bao gồm nhiều thứ được hình dung trong không gian, cũng không phải đếm đầu số của nó, không phải sắp xếp phân loại và thứ tự.
4D, 5D, 6D, 7D và tỉ D là phải giễn giải định nghĩa, cắt nghĩa, hướng dẫn, phân loại, sắp xếp, thứ tự cho chúng và cần lắm "Luật gọi" và "Từ điển định nghĩa" cho chúng.
"
"Tỷ" có thể dịch thành milliard (luôn luôn bằng 109) hoặc billion trong tiếng Anh.
Sự hiểu lầm có thể xảy ra khi dịch thành billion vì từ khoảng đầu thế kỷ XX trở về trước, trong tiếng Anh billion bằng một ngàn tỷ hay một triệu triệu (tức 1012), và một tỷ là milliard. Nhưng do ảnh hưởng từ tiếng Anh Mỹ, từ billion được dùng với nghĩa một tỷ ngày càng phổ biến tại Anh, vì vậy vào năm 1974, Chính phủ Anh chính thức chuyển sang hệ thống số đếm mới, trong đó billion được dùng thống nhất với nghĩa một ngàn triệu.
Wikipedia
"
Túm lại cái gì dính dáng đến luật, thì cần phải đợi luật mới có thể làm được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>