Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

BIM-Education

giáo dục bim?
nhưng người ta đã quên mất:
- giáo dục chuyên môn nghề?
- giáo dục cách nghĩ để cắt nghĩa vấn đề?
- giáo dục đạo đức nghề nghiệp?
* vd về đạo đức nghề nghiệp dễ như là nhìn vào tấm giấy phép lái xe, họ chỉ thi kỹ năng điều khiển xe chứ không thi ý thức an toàn cuộc sống của thằng được nhận giấy phép lái xe. và cũng không thi kỹ năng "đi thế nào cho đúng luật trời"

nguồn: BI-ME-DU.COM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>