Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

about "bim" - success & failure

- làm theo cách đó? "modeling"
- nó ra cái gì, sản phẩm gì? "model"
- cách quản lý nó thế nào thì ở phần "modeling" đã bao gồm rồi?
Bình luận:
Cách làm ư? nhiều quá luôn và không kiểm soát được, miễn bàn.
Sản phẩm ư? dễ bàn, và "tập trung gói gọn trong phạm vi" được và bàn được, cắt nghĩa được, giải thích được, chứng minh được, và đưa ra chất lượng sản phẩm yêu cầu được.

Hầu hết người Việt có tư tưởng chộp giật, chỉ muốn áp dụng công nghệ "làm cho nhanh xong", và họ không nghĩ đến "làm để cho nhanh lên nhưng chất lượng phải tốt hết sức có thể". Sản phẩm của họ không đạt chất lượng và gây thất vọng lớn với khách hàng, và họ hoài nghi vào công nghệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>