Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Đánh giá "BIM" trong công ty của quý vị.

Trong khi vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp không chịu theo công nghệ BIM, mặc dù nó đang trở thành phổ biến hơn và quan trọng hơn trong ngành xây dựng.
Các câu hỏi khảo sát như sau:
1. Vai trò cụ thể của từng người cán bộ trong công ty của bạn? trình độ của mỗi người thế nào? các nhân sự đó ảnh hưởng tốt hay tệ cho công ty?
2. Mức độ và kinh nghiệm thực hiện BIM hiện tại có là mong đợi của công ty?
3. Có người hỗ trợ nhân viên lao động tại chỗ trực tiếp? họ là cán bộ quản lý cao cấp?
4. Người lao động được đào tạo đúng nghề và kỹ năng sử dụng phần mềm?
5. Người lao động tuân theo đúng như đã đào tạo về nghề và kỹ năng sử dụng phần mềm?
6. Có làm ra quy trình bim nào? Có nghi nhận và thi hành nó?
7. Có làm ra tiêu chuẩn bim nào? Có thi hành theo tiêu chuẩn đó?
8. Có phân tích nào về đúng sai được và không được sau mỗi dự án hoàn thành?
9. Xác định được rằng: “làm thế nào để chữa cho rủi ro đã xảy ra”?
10. Phân tích xem mức độ chi tiết đó có phù hợp với dự án đó?
11. Có một bản ghi giấy về việc tổ chức dữ liệu và sản xuất mô hình?
12. Thiết lập được một hệ thống đánh giá chất lượng sản xuất mô hình?
13. Mỗi một dự án mới đều được cải thiện đúc kết từ dự án trước nó?
14. Mỗi dự án có nhiều hơn một cuộc họp BIM với tất cả các chuyên gia chủ chốt cho dự án đó?
15. Mỗi một dự án là có một bản kế hoạch thực hiện BIM riêng?
16. Có một cách nào đó để theo dõi tác động và sự tiến bộ của BIM trong công ty?
17. Nhìn rõ ra được chất lượng của mô hình và tài liệu xây dựng tốt hơn sau mỗi dự án hoàn thành?
18. Quả thực là làm cho tài liệu xây dựng của dự án tốt hơn hay tồi tệ hơn?
19. Rút cuộc, công ty áp dụng công nghệ BIM đạt được kết quả mong muốn?
Có nhiều cách để đạt kết quả tích cực, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đang cố gắng để có được tiếng tăm lừng lẫy khoác BIM để kiếm việc tốt và lợi tốt cho họ.
Cần một chế tài quản lý chất lượng sản phẩm và hiệu quả, năng lực sản xuất cũng như các vấn đề cơ bản nhất của BIM mang lại giá trị thực tế và giản dị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>