Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

BIM - the expectation to disappoint

Những kỳ vọng thường mang đến thất vọng, chẳng hạn như:

  • Họ tự khoác lên vai mình một vai trò là người chịu trách nhiệm và thực hiện tất cả mọi việc trong mọi công việc của hàng nghìn người tham gia thực hiện công trình, và họ nghĩ mọi người đều phải biết sâu sắc về BIM như điều họ đã được đọc ở một tạp chí hay ho nào đó?
  • Họ thường nói rẳng; cho rằng: phải phức tạp như thế, phải như một hội đồng chính phủ phương tây nào nói như thế, phải như hoàng gia nước nọ làm BIM mới chuẩn?
  • Với họ, BIM phải là tập hợp tất cả các tập tin, tài liệu, công nghệ điện tử tích hợp, quy tụ về một nơi gọi là “Dữ liệu Trung tâm của Trung ương cao cấp”
  • Cứ dùng công nghệ này sẽ tiết kiệm tiền cho tất cả mọi người?
  • Mô hình của bên tư vấn thiết kế để phục vụ việc xây dựng, bên xây dựng chỉ việc lấy Mô hình đó và thi công.
  • Các tư vấn và nhà thầu chỉ việc sản xuất và khai thác dữ liệu ở IFC để lấy thông tin về cho mình và cung cấp thông tin đó cho bên liên quan? IFC là một dạng thức chuẩn để giao tiếp với nhau thành một mặc định giao tiếp chuẩn của tập tin?
  • Trong khi đó chủ đầu tư lại cần mô hình gốc được trực tiếp làm ra từ phần mềm sản xuất, để họ xem có khai thác được giá trị hữu ích nào từ mô hình của tư vấn?
  • Dữ liệu sẽ “khứ hồi” khi làm việc với nhau bằng tập tin IFC?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>