Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

IT^CE (CT - Construction Technology, CE - Construction Engineering)

  1. Tôi đang bị gò bó khi phải chấp nhận sự tồn tại của công nghệ?
  2. Tôi không thể làm được yêu cầu công việc hiện tại nếu không có nó, nhưng hình như tôi hoàn toàn phụ thuộc vào nó, tôi không muốn bị phụ thuộc, nhưng tôi không có nó tôi sẽ không có việc làm?
  3. Tôi thực sự không biết làm thế nào để loay hoay với nó, và chắc chắn tôi không thích công nghệ nó ảnh hưởng đến công việc của tôi?
  4. Dần dần, tôi nhận được ra rằng "chúng ta" phải nhận thức được những gì nó có thể làm, và nó có thể làm được.
  5. Trong thực tế, sẽ có nhiều cách làm khác nhau, mà nó thừa sức làm tốt hơn so với công việc của chúng ta. Nhưng tôi không dám nói ra điều đó đâu - sợ quê chết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>