Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

LOD350 - mockery

(LOD100 + LOD400 + LOD500) / 3 = LOD333.333333333333333333...~LOD350; Accept [Y/N]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>