Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

CLASH DETECTION

Chủ đầu tư, Phát triển dự án, Tư vấn chính, Tư vấn phụ, Nhà thầu, Nhà sản xuất, Quản lý dự án, QLNN v.v phối hợp với nhau một cách ... Vẽ thêm việc làm vô ích - để hàng ngày xúm nhau vào tìm được mấy chục nghìn giao cắt trong khi mô hình toàn nhà chẳng có giá trị nào, chúng được dựng rất ẩu, thậm chí dung sai rất lớn.
Tại sao họ lại lãng phí thời gian và công sức đến thế?
Tôi cho rằng họ không "CẮT NGHĨA" được vấn đề cần phải làm.
Vậy Clash Detection phải làm thế nào?
Thực ra việc này là của Nhà thầu xây dựng chuyên làm việc với Thầu phụ và Nhà sản xuất cho giải pháp thi công của họ.
Chỉ cần Ban quản lý dự án và Tư vấn thiết kế cắt cử Người giám sát là sẽ trôi việc.
Tất nhiên phải dùng phần mềm kiểm soát mô hình và dùng con người để xử lý sự việc sau đó cho kỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>