Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

LOD bullshit

bạn UK bẩu LOD là mức độ của chi tiết, trong khi nó lại dẫn chứng về AIA G202-2013 mà tài liệu này nói về mức độ để phát triển?

họ tự phong cho việc của mình với LOD rất cao, cao hơn mức mà các hội đồng nghĩ được ra, để đẩy giá trị hợp đồng của họ.

vậy khách hàng thực sự cần gì?
ý nghĩa của mô hình đó với "bên nào cần nó"?

1. nếu mức độ chi tiết cho mô hình hình khối (3d acis solid compute model) thì tôi cho rằng giá trị của nó không nhiều cho chất lượng của tòa nhà
2. nếu mức độ để cho sự phát triển toàn mô hình (tính cho bất cứ thông tin nào được truyền tải đi để làm việc với nhau trong công việc hàng ngày của nghề thiết kế xây dựng) thì tôi cho rằng chất lượng công trình sẽ được cải thiện. và ai cũng phải nỗ lực để hoàn thành việc của mình.

có một số nhà tư vấn chào việc cho các outsorcing rằng: chúng tôi có việc như thế như thế, tôi sẽ gửi các bản vẽ như thế như thế (thường là một mớ rất hổ lốn, mà cũng thường là rất mù mờ về tổng quát), chúng tôi muốn model như thế như thế (giờ là lúc có khách hàng cần model nói về yêu cầu model, có khách biết, có khách không biết, có khách mơ hồ nói về "múc độ mơ hồ LOD250, và LOD350, LOD351, LOD399 v.v", và khẩu quan trọng cuối cùng đó là "BẠN HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT BAO LÂU THÌ XONG, VÀ BẠN ĐÒI TỔNG GIÁ TRỊ BAO NHIÊU TIỀN".

tôi cho rằng "phải cắt nghĩa cho gọn" để còn giao ước mà làm với nhau.

Cấu tạo sai rồi thì không đạt LOD thấp nhất nào cả, gửi báo cáo cho làm lại đi thôi.
LOD sẽ thật là nhảm nhí lúc chuyên môn tệ hại, và lúc đó LOD nó sẽ thành sự chế nhạo tai tiếng.

Hoán đổi số vào hình đi chứ còn gì nữa?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>