Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

the theory of everything

triết là lý thuyết?
"trường cổ đại thanh!"
tự nhiên nó thế?
đất nứt mà thành!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>