Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

95 Nguyên tắc triển khai một dự án dính BIM

Nguyên tắc 0 - Phải cắt nghĩa* được tất cả những gì cần cắt nghĩa, nói ra mồm đi, viết ra giấy đi, phổ biến đi, nói cho rõ vào.

 • Chìa khóa - "Để khỏi tốn thời gian và công sức tranh cãi, hãy khai thác những gì được mặc định như là từ điển, wiki, v.v"

Nguyên tắc 1 - Phải có một đặc quyền nào đó để làm được việc, có chức vụ mà đi làm việc đó

 • Chìa khóa - "Hãy xin sếp một chiếc ấn và một thanh kiếm lệnh"

Nguyên tắc 2 - Xin về một số người quản lý cao cấp làm thuộc hạ

 • Chìa khóa - "Gây dựng một ekip những kẻ chuyên nghiệp"

Nguyên tắc 3 - Lập một đội tinh nhuệ & thiện chiến

 • Chìa khóa - "Phải có một đội sẵn rồi, nhắm được người rồi"

Nguyên tắc 4 - Bạn phải tự làm tiêu chuẩn cho việc phải làm của mình, tiêu chuẩn đó phải mang tính "đảm bảo chất lượng sản phẩm" và "toàn cầu hóa về đủ thứ"

 • Từ khóa - "Need/ No need, Important/ Not Important Problem/ No Problem Y/N"

Nguyên tắc 5 - Phải có cái gì để dùng mà làm chứ? phải quyết định khôn khéo

 • Từ khóa - "Software platform"

Nguyên tắc 6 - Dạy cho người của bạn để họ giỏi lên, phát triển mạnh mẽ lên

 • Chìa khóa - "Ekip của tôi đã rất siêu, y như Seal Team"

Nguyên tắc 7 - Công nghệ cao phải có quy trình nghiêm ngặt, các bước làm theo thứ tự được sắp xếp và có nếu thì.

 • Chìa khóa - "Các quy tắc được đưa ra bàn cãi chán đi, chốt rồi thì phải tuân thủ"

Nguyên tắc 8 - Mục đích phải thực tế, và đã được định hình rõ ràng (tất nhiên nó phải có lý từ logic cuộc sống)

 • Từ khóa: "Need/ No need - Y/N"

Nguyên tắc 9 - Đừng có làm mọi thứ phức tạp hóa vấn đề một cách vô lối lại vừa úi xùi

 • Chìa khóa: "Thiếu thì bị bắt lỗi ngay, nhưng thừa rác thì là rác rưởi, vô dụng"

Nguyên tắc 10 - Phải lường đến sự thất bại thảm hại, phải tìm một đường chữa cho nó **

 • Từ khóa: "Option2; Backup"

Nguyên tắc 11 - Tìm một đối tác hỗ trợ"

 • Chìa khóa: Nhờ sẵn một người cứu giúp tin cậy được và nhờ vả được lúc cần.

Nguyên tắc 95 - Phải có sẵn một hệ quy chiếu tin cậy.

 • Chìa khóa: "Đức tin mặc định"


* Dự án dính BIM, như kiểu bệnh nhân dính AIDS hoặc bệnh nhân dính HIV, nói như vậy cho dễ bởi nếu dự án đó có dính tí BIM, thì nó có vẻ như được chăm sóc tử tế, và tòa nhà cũng có vẻ được chăm sóc tử tế hơn các tòa nhà khác.
* Dự án dính BIM là nó được lập ra mà có sự quyết định lựa chọn và áp dụng công nghệ phần mềm sản xuất THIẾT KẾ được ra mô hình 3d triết xuất được ra các thông tin cần phải có để phục vụ môi trường xây dựng.
* Tất cả các động thái khai thác mô hình 3d đó để phục vụ nhu cầu thông tin là các học thuật lùm xùm không thèm xét đến ở đây.
10 - Rất nhiều sự thất bại thảm hại do sự úi xùi thiếu hiểu biết mà lại bị lên gân sự phức tạp "tỏ ra nguy hiểm". nếu bạn đã biết thất bại thế nào rồi, thì bạn có đinh thất bại tiếp như vậy không? Nguyên nhân chính là "không thể cắt nghĩa được bất cứ điều gì, lúc nào khó diễn đạt về vấn đề nào đó thì cứ ấy ấy, bim ấy ấy".

https://dotuanhanh.blogspot.com/2017/03/95-nguyen-tac-trien-khai-mot-du-dinh-bim.html

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Service Shaft - Riser

"Hộp kỹ thuật" trong căn hộ là để phục vụ cho chính căn hộ đó? Và buộc khách mua phải trả tiền cho "Hộp kỹ thuật" đó hay nói huỵch toẹt là phải mua căn hộ đó đã bao gồm tính diện tích "hộp kỹ thuật" đó.
Nếu ông không chấp nhận việc mua đó, tôi nghĩ rằng tôi không cho ông sử dụng nó?!

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

LOD_CONT-

"LOD" phải là "những yêu cầu thông tin hữu ích và có lý cho việc "làm cái nhà đó?" chứ không phải là "mức độ chi tiết rối rắm của model trên tệp của phần mềm sản xuất hoặc các phần mềm ứng dụng liên quan?!
VD: cái râu đó chúng tôi không cần, chúng tôi cần cái này cơ, cái đó của ông đâu? mang về làm lại đi! năm sau mới được nhận tạm ứng và phải nộp tiền phạt vì trễ tiến độ của chúng tôi.

Vậy nghĩa là gì?

Có một điều nữa rằng:
Một model rối rắm dở ương giữa "không thể giống như đời thực", cũng "chẳng thể phát triển cho tiến hóa về ngôn ngữ dành cho môi trường xây dựng" thì nó chỉ là "3d computer model" phục vụ duy nhất việc hình dung không gian và trực quan.
Nếu những thuộc tính đính kèm không được tuân thủ theo giao hẹn quy ước, nó sẽ rất tai hại mang đến sự hiểu lầm và không thể căn cứ theo tính chất pháp lý.

Bất cứ tổ chức nào làm với nhau rồi sẽ dẫn đến việc tranh cãi thú vị này. - Hãy đợi đấy.

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

KIẾN TRÚC XANH

làm láo báo cáo hay:
http://www.bdmd.com/every-energy-model-is-wrong-and-here-is-why-they-are-indispensable/
"
LEED has taken some heat for buildings that do not perform as they were modeled, yet energy modeling is an essential tool for any high-performance building project.

Recently, LEED has come under fire for accounts of certified buildings not performing as well as their energy models predicted. Frequently mentioned amongst the antagonistic “gotcha” coverage is an out-of-context 2007 quote by the USGBC Research Committee acknowledging: “Buildings have a poor track record of performing as predicted during design.”

Within context, the research committee clarifies the reasons for the frequency of underperforming energy models, citing “inaccurate or improperly used analysis tools, lack of integration of complex interconnected systems, value engineering after design, poor construction practices, no building commissioning, and incomplete or improper understanding of operations and maintenance practices.” Not nearly an exhaustive list, but all legitimate considerations.
"
Originally published in the August 2014 issue of Environmental Design + Construction (EDC) magazine.