Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

95 Nguyên tắc triển khai một dự án dính BIM

Nguyên tắc 0 - Phải cắt nghĩa* được tất cả những gì cần cắt nghĩa, nói ra mồm đi, viết ra giấy đi, phổ biến đi, nói cho rõ vào.

 • Chìa khóa - "Để khỏi tốn thời gian và công sức tranh cãi, hãy khai thác những gì được mặc định như là từ điển, wiki, v.v"

Nguyên tắc 1 - Phải có một đặc quyền nào đó để làm được việc, có chức vụ mà đi làm việc đó

 • Chìa khóa - "Hãy xin sếp một chiếc ấn và một thanh kiếm lệnh"

Nguyên tắc 2 - Xin về một số người quản lý cao cấp làm thuộc hạ

 • Chìa khóa - "Gây dựng một ekip những kẻ chuyên nghiệp"

Nguyên tắc 3 - Lập một đội tinh nhuệ & thiện chiến

 • Chìa khóa - "Phải có một đội sẵn rồi, nhắm được người rồi"

Nguyên tắc 4 - Bạn phải tự làm tiêu chuẩn cho việc phải làm của mình, tiêu chuẩn đó phải mang tính "đảm bảo chất lượng sản phẩm" và "toàn cầu hóa về đủ thứ"

 • Từ khóa - "Need/ No need, Important/ Not Important Problem/ No Problem Y/N"

Nguyên tắc 5 - Phải có cái gì để dùng mà làm chứ? phải quyết định khôn khéo

 • Từ khóa - "Software platform"

Nguyên tắc 6 - Dạy cho người của bạn để họ giỏi lên, phát triển mạnh mẽ lên

 • Chìa khóa - "Ekip của tôi đã rất siêu, y như Seal Team"

Nguyên tắc 7 - Công nghệ cao phải có quy trình nghiêm ngặt, các bước làm theo thứ tự được sắp xếp và có nếu thì.

 • Chìa khóa - "Các quy tắc được đưa ra bàn cãi chán đi, chốt rồi thì phải tuân thủ"

Nguyên tắc 8 - Mục đích phải thực tế, và đã được định hình rõ ràng (tất nhiên nó phải có lý từ logic cuộc sống)

 • Từ khóa: "Need/ No need - Y/N"

Nguyên tắc 9 - Đừng có làm mọi thứ phức tạp hóa vấn đề một cách vô lối lại vừa úi xùi

 • Chìa khóa: "Thiếu thì bị bắt lỗi ngay, nhưng thừa rác thì là rác rưởi, vô dụng"

Nguyên tắc 10 - Phải lường đến sự thất bại thảm hại, phải tìm một đường chữa cho nó **

 • Từ khóa: "Option2; Backup"

Nguyên tắc 11 - Tìm một đối tác hỗ trợ"

 • Chìa khóa: Nhờ sẵn một người cứu giúp tin cậy được và nhờ vả được lúc cần.

Nguyên tắc 95 - Phải có sẵn một hệ quy chiếu tin cậy.

 • Chìa khóa: "Đức tin mặc định"


* Dự án dính BIM, như kiểu bệnh nhân dính AIDS hoặc bệnh nhân dính HIV, nói như vậy cho dễ bởi nếu dự án đó có dính tí BIM, thì nó có vẻ như được chăm sóc tử tế, và tòa nhà cũng có vẻ được chăm sóc tử tế hơn các tòa nhà khác.
* Dự án dính BIM là nó được lập ra mà có sự quyết định lựa chọn và áp dụng công nghệ phần mềm sản xuất THIẾT KẾ được ra mô hình 3d triết xuất được ra các thông tin cần phải có để phục vụ môi trường xây dựng.
* Tất cả các động thái khai thác mô hình 3d đó để phục vụ nhu cầu thông tin là các học thuật lùm xùm không thèm xét đến ở đây.
10 - Rất nhiều sự thất bại thảm hại do sự úi xùi thiếu hiểu biết mà lại bị lên gân sự phức tạp "tỏ ra nguy hiểm". nếu bạn đã biết thất bại thế nào rồi, thì bạn có đinh thất bại tiếp như vậy không? Nguyên nhân chính là "không thể cắt nghĩa được bất cứ điều gì, lúc nào khó diễn đạt về vấn đề nào đó thì cứ ấy ấy, bim ấy ấy".

https://dotuanhanh.blogspot.com/2017/03/95-nguyen-tac-trien-khai-mot-du-dinh-bim.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>