Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

LOD_CONT-

"LOD" phải là "những yêu cầu thông tin hữu ích và có lý cho việc "làm cái nhà đó?" chứ không phải là "mức độ chi tiết rối rắm của model trên tệp của phần mềm sản xuất hoặc các phần mềm ứng dụng liên quan?!
VD: cái râu đó chúng tôi không cần, chúng tôi cần cái này cơ, cái đó của ông đâu? mang về làm lại đi! năm sau mới được nhận tạm ứng và phải nộp tiền phạt vì trễ tiến độ của chúng tôi.

Vậy nghĩa là gì?

Có một điều nữa rằng:
Một model rối rắm dở ương giữa "không thể giống như đời thực", cũng "chẳng thể phát triển cho tiến hóa về ngôn ngữ dành cho môi trường xây dựng" thì nó chỉ là "3d computer model" phục vụ duy nhất việc hình dung không gian và trực quan.
Nếu những thuộc tính đính kèm không được tuân thủ theo giao hẹn quy ước, nó sẽ rất tai hại mang đến sự hiểu lầm và không thể căn cứ theo tính chất pháp lý.

Bất cứ tổ chức nào làm với nhau rồi sẽ dẫn đến việc tranh cãi thú vị này. - Hãy đợi đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>