Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Service Shaft - Riser

"Hộp kỹ thuật" trong căn hộ là để phục vụ cho chính căn hộ đó? Và buộc khách mua phải trả tiền cho "Hộp kỹ thuật" đó hay nói huỵch toẹt là phải mua căn hộ đó đã bao gồm tính diện tích "hộp kỹ thuật" đó.
Nếu ông không chấp nhận việc mua đó, tôi nghĩ rằng tôi không cho ông sử dụng nó?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>