Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

thiền cái xác

một người ngồi thiền xác
hết gần nửa ngày trời
thiền xong ăn thịt độc
chữa bệnh chục năm trời
một bản nhạc lãng xẹt
phát một ngày mấy lần
những vấn đề lãng xẹt
trên báo đài - lầm rầm

những gì đang thuyết giáo
không dành cho nhân văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>