Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

REVIT Xác định để biết mà làm cho được

A. thuật ngữ "Family“ là một từ lóng đặc sản của revit, đã là đặc sản thì phải hiểu họ đã cắt nghĩa nó như thế nào và từng loại là thế nào để biết mà làm
thế nào là system family
thế nào là library loadable family
thế nào là in-place family
loại nào có lợi, loại nào có hại, loại nào dễ làm dễ quản lý dể sử dụng dễ khai thác.
B. view
muốn hiểu vấn đề thì phải biết chuyện gì đã đang và sẽ sảy ra qua sự thấy được nhìn thấy
muốn truyền đạt thông tin của người truyền đạt cho người khác, thì cũng phải chuẩn bị sự nhìn thấy, để nhận ra, rồi biết được vấn đề đó và hiểu tất cả những gì sẽ liên quan.
C. datums (hệ quy chiếu, mặt phẳng làm việc, tầng, trục, định vị, ràng buộc)
phải hiểu những mặt phẳng ràng buộc để thực hiện model được ở bất cứ vị trí nào mình muốn.
D. sketch form
rất nhiều phương pháp tạo hình đòi sketch line, cái gì đòi sketch thế nào là phải nắm được rõ, rồi kinh nghiệm rằng cái đó thì sketch, cái khác thì không cần
E. parameter biết cách nhập, điền, quản lý, khai thác các parameter cho bất cứ những gì có thể, phải hiểu về toàn bộ các khái niệm parameter, khi nào thì dùng loại nào, tại sao lại dùng như thế
type parameter
intance parameter
project parameter
type parameter
family / system parameter
global parameter

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

MassMotion 9.0 (Chủ đầu tư rất khoái nó đấy)

Làm thế nào để đi được từ "đây" đến "đó"

Làm thế nào để đi được từ "đây" đến "đó"?
Tôi tự hỏi và tự đưa ra các cách làm như sau:
1. Tôi sẽ chẳng làm gì, cũng chẳng nhờ vả ai, tôi chỉ nghĩ về việc đi từ "đây" đến "đó"
2. Tôi sẽ chẳng làm gì cả, tôi sẽ "lang thang trên mạng" để đọc những điều vu vơ để tìm xem có ý kiến nào nói về việc đi từ "đây" đến "đó"
3. Tôi sẽ tìm từ khóa và tìm bằng công cụ tìm kiếm trên internet "đi từ đây đến đó" và tôi đọc hết những gì liên quan mà công cụ tìm thấy.
4. Tôi sẽ dùng bản đồ google để tìm đường đi "từ đây đến đó" rồi tôi thăm dò xem ai đã đi "từ đây đến đó rồi" để tôi học họ một khóa đi từ đây đến đó.
5. Tôi sẽ dùng bản đồ, tìm kiếm, rồi lường và tôi đi thử, tất nhiên tôi sẽ có chương trình về việc đi lại ăn ngủ nghỉ, và tất nhiên tôi sẽ mang theo bản đồ theo dõi và liên tục hỏi đường.
6. Tôi sẽ sắm Aerial để vừa đi đường bộ vừa xem bản đồ, kết hợp GPS
7. Tôi dùng ống nhòm, dùng bản đồ để xác định từ đây đến đó, rồi đi thôi ... đến nơi nó thay đổi mẹ hết.