Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Làm thế nào để đi được từ "đây" đến "đó"

Làm thế nào để đi được từ "đây" đến "đó"?
Tôi tự hỏi và tự đưa ra các cách làm như sau:
1. Tôi sẽ chẳng làm gì, cũng chẳng nhờ vả ai, tôi chỉ nghĩ về việc đi từ "đây" đến "đó"
2. Tôi sẽ chẳng làm gì cả, tôi sẽ "lang thang trên mạng" để đọc những điều vu vơ để tìm xem có ý kiến nào nói về việc đi từ "đây" đến "đó"
3. Tôi sẽ tìm từ khóa và tìm bằng công cụ tìm kiếm trên internet "đi từ đây đến đó" và tôi đọc hết những gì liên quan mà công cụ tìm thấy.
4. Tôi sẽ dùng bản đồ google để tìm đường đi "từ đây đến đó" rồi tôi thăm dò xem ai đã đi "từ đây đến đó rồi" để tôi học họ một khóa đi từ đây đến đó.
5. Tôi sẽ dùng bản đồ, tìm kiếm, rồi lường và tôi đi thử, tất nhiên tôi sẽ có chương trình về việc đi lại ăn ngủ nghỉ, và tất nhiên tôi sẽ mang theo bản đồ theo dõi và liên tục hỏi đường.
6. Tôi sẽ sắm Aerial để vừa đi đường bộ vừa xem bản đồ, kết hợp GPS
7. Tôi dùng ống nhòm, dùng bản đồ để xác định từ đây đến đó, rồi đi thôi ... đến nơi nó thay đổi mẹ hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>