Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

REVIT Xác định để biết mà làm cho được

A. thuật ngữ "Family“ là một từ lóng đặc sản của revit, đã là đặc sản thì phải hiểu họ đã cắt nghĩa nó như thế nào và từng loại là thế nào để biết mà làm
thế nào là system family
thế nào là library loadable family
thế nào là in-place family
loại nào có lợi, loại nào có hại, loại nào dễ làm dễ quản lý dể sử dụng dễ khai thác.
B. view
muốn hiểu vấn đề thì phải biết chuyện gì đã đang và sẽ sảy ra qua sự thấy được nhìn thấy
muốn truyền đạt thông tin của người truyền đạt cho người khác, thì cũng phải chuẩn bị sự nhìn thấy, để nhận ra, rồi biết được vấn đề đó và hiểu tất cả những gì sẽ liên quan.
C. datums (hệ quy chiếu, mặt phẳng làm việc, tầng, trục, định vị, ràng buộc)
phải hiểu những mặt phẳng ràng buộc để thực hiện model được ở bất cứ vị trí nào mình muốn.
D. sketch form
rất nhiều phương pháp tạo hình đòi sketch line, cái gì đòi sketch thế nào là phải nắm được rõ, rồi kinh nghiệm rằng cái đó thì sketch, cái khác thì không cần
E. parameter biết cách nhập, điền, quản lý, khai thác các parameter cho bất cứ những gì có thể, phải hiểu về toàn bộ các khái niệm parameter, khi nào thì dùng loại nào, tại sao lại dùng như thế
type parameter
intance parameter
project parameter
type parameter
family / system parameter
global parameter

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>