Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

CÔNG NGHỆ VÀ NGHỊCH LÝ

Các giải pháp công nghệ ngày càng có sẵn. Khi áp dụng thì sao ta?

Ở các nước phát triển, nếu bạn có phản hồi về môi trường và năng lượng, thì chính phủ của họ phải lắng nghe, họ bị thúc giục và họ sợ điều tiếng nên phải hành động để cải thiện việc đó.
Ở các nước không chịu phát triển, nếu bạn có phản hồi về môi trường và năng lượng, thì họ sẽ có hành động dọa nạt để bạn không dám nói hoặc chà đạp đàn áp để bạn không thể nói gì được nữa.

Các vấn đề quan trọng:

1. Vấn đề cần phải giải quyết?
Câu nói "Công nghệ làm mọi thứ hiệu quả hơn" không còn là một vấn đề phải hoài nghi hoặc là bắt người ta phải cố sống cố chết chứng minh.
Công nghệ là công cụ cần thiết cho việc chuyển đổi tích cực cách làm việc, nhưng chỉ hiệu quả khi khuyến khích được những người trong đội về hành vi và cách làm mới. Hãy tìm cách làm phù hợp với mình điều đó tốt hơn là cố phải chạy theo nó cho bằng được.

2. Áp dụng thì được cái gì cho doanh nghiệp, và cho tôi (người làm thuê)?
Hãy luôn đòi hỏi quyền lợi và chức vụ - WIIFM (What's In It For Me).

3. Áp dụng thì có ổn?
Có thể hơn 70% nỗ lực dùng công nghệ dễ thất bại, và gầ 30% hy vọng mong manh cho thành công.
Nhưng rõ ràng từ thất bại đó sẽ có thành công. (Thất bại là hỏng việc, thành công là tạm ổn êm xuôi việc)
Có những áp lực khi không đáp ứng sự mong đợi ban đầu dẫn đến sợ hãi và báo cáo bằng các số liệu lừa đảo. Nhưng không sao, đó chính là thất bại.

4. Không an toàn sẽ là thất bại?
Áp dụng công nghệ sẽ chỉ hiệu quả khi chốt và ký được hợp đồng thực hiện.

5. Có nên tin tưởng vào công nghệ?
Ừ không nên tin mấy đâu, nhưng khi bạn đã đi Uber Taxi hay Grab Taxi rồi ấy, thì bạn còn muốn đi các hãng khác nữa chăng?

6. Vai trò của bạn?
Không thể quyết định được việc áp dụng công nghệ, thì chỉ là vai trò "mai mối" với rất nhiều bên cả trong vào ngoài. Nhưng toàn quyền quyết định không phải của bạn, bạn cũng không thể nào là chuyên gia cho tất cả mọi thứ - và chắc chắn đó là thảm họa.
Trong khi ban đầu bạn có trách nhiệm đưa ra lời hứa cho tất cả mọi người đều được quyền lợi và chức vụ.

Thế cuối cùng thì có thể tóm lại thế này không?: Công nghệ là cả vấn đề và giải pháp.
Thành công và thất bại thuộc về quyết định và hành động của lãnh đạo lớn nhất trong công ty của bạn.

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

revit - lining wall not show when printing, exporting

Những tường mỏng hơn 20mm (0.8inch) sẽ không thể xuất hiện khi in ra giấy, xuất ra pdf, xuất ra dwf, xuất ra dwg, xuất ra dxf, v.v. Hiện nhà sản xuất đã biết việc đó, họ sẽ chữa nó trong tương lai?!

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017