Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

revit - lining wall not show when printing, exporting

Những tường mỏng hơn 20mm (0.8inch) sẽ không thể xuất hiện khi in ra giấy, xuất ra pdf, xuất ra dwf, xuất ra dwg, xuất ra dxf, v.v. Hiện nhà sản xuất đã biết việc đó, họ sẽ chữa nó trong tương lai?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>