Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Thầy Liu Xiaobo trong trái tim tôi, trong lý trí của tôi

Thầy Liu Xiaobo
Ảnh nguồn Wikipedia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>