design

Lịch gặp gỡ CLB Revit ở Hà nội.
Thời gian: 12:00 (giờ ban trưa)
Các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, và ngày lễ.
Địa điểm: Alex Restaurant, 12/F, CDC - Nhân nghĩa Building, 25 Lê Đại Hành, Hà nội.

Trân trọng thông báo và kính mời (thay giấy mời).
arttool.vn

ONLINING...