working

Mừng ngày đầu năm mới đi làm,
Mùa xuân còn đọng lại trên bàn,
Cùng điền timesheet và chúc tết,
Chúc anh chị em chúc tết hân hoan.
Thiết kế nhiều tổ ấm hạnh phúc,
Đẩy mạnh thương hiệu công ty đầu ngành,
Chúc anh chị em cùng sung túc,
Để thiết kế BIM - thiết kế Xanh.