concept

TƯ DUY & SÁNG TẠO TRONG SỰ NGHIỆP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

-Thiết kế kiến trúc xây dựng với thông tin mô hình hóa (BIM), đặt vấn đề nghiên cứu, thiết kế bằng cơ sở tính toán, phân tích kỹ lưỡng và mô phỏng sát thực.
Là đầu mối nối thông tin giữa các ban ngành liên quan đến kiến trúc xây dựng để hợp tác các bên.

-Thiết kế kiến trúc truyền thống thông thường dùng cảm giác để phán đoán, bày đặt thiết kế theo kinh nghiệm mà những kinh nghiệm chỉ để sửa chữa sai lầm của những thiết kế thất bại với những công trình trước đó.
Cách tư duy thiết kế này là đề ra, bày biện, rồi bỏ ngỏ, phó mặc cho các ban ngành liên quan đến kiến trúc xây dựng cùng chạy theo và cùng cố gắng khắc phục hậu quả để lại.

*Hậu quả:
-Tiêu phí sức lao động.
-Lãng phí không gian sử dụng (xí nghiệp, nhà máy, văn phòng, nhà ở và các dịch vụ công cộng hoang phế v.v).
-Tiêu phí năng lượng (tiêu tốn điện năng, dầu khí, và nhiều nguồn năng lượng khác có nguy cơ cạn kiệt)
-Tàn phá môi trường (khí thải, nhiệt độ, ô nhiễm môi trường, nguồn nước, đất đai cằn cỗi v.v).
-Văn hóa thẩm mỹ, mỹ quan đô thị (mất trật tự đô thị)